ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ

Άρθρο 1

Με µέριµνα και ευθύνη του Συλλόγου με τη επωνυμία Δίκτυο Ανταλλαγής και Αλληλεγγύης Αγίας Παρασκευής «Μπορούμε κι αλλιώς», στην πόλη της Αγίας Παρασκευής  λειτουργεί  Αγορά  Χωρίς Μεσάζοντες, οι οποίες πραγματοποιούνται στην πόλη σύμφωνα με το νόμο 4497 άρθρο 37 και κατόπιν άδειας από τον  Δήμο της πόλης.

Ο χώρος διεξαγωγής και ημερομηνίας  της αγοράς ορίζεται σε συνεργασία  με το Δήμο.

Οι δράσεις που αναλαμβάνουμε στο πλαίσιο των καταστατικών αρχών του Συλλόγου μας αποβλέπουν:

  1. Στην προσπάθεια δημιουργίας καταναλωτικής συνείδησης και προστασίας του καταναλωτή
  2. Υποχρεωτική συλλογή τροφίμων από τους παραγωγούς και εθελοντικά από τους καταναλωτές και μοίρασμα στους συμπολίτες μας που έχουν άμεση ανάγκη ή στο Κοινωνικό Παντοπωλείο η/και στο κοινωνικό μαγειρείο του Δήμου.
  3. Σε παράλληλες Δράσεις που στηρίζουν τους καταστατικούς σκοπούς του Συλλόγου.

 Άρθρο 2

Ο μέγιστος αριθμός των πωλητών ορίζεται σε 25.

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν κάθε τύπο τροφίμου και οικιακού καθαριστικού, το οποίο αποτελεί βασική ανάγκη για την διατροφή και διαβίωση της Ελληνικής οικογένειας.

Ο αναλυτικός κατάλογος των προϊόντων, συσκευασιών και τιμών θα κατατίθεται στον Δήμο τουλάχιστον 20 ημέρες πριν από την διεξαγωγή της αγοράς .

Στην αγορά επιτρέπεται να διατίθενται προς πώληση προϊόντα που προβλέπονται από τον νόμο 4497 άρθρο 37. Ως τέτοια αναφέρονται : Προϊόντα πρωτογενούς  αγροτικής παραγωγής  καθώς και  μεταποιημένα τρόφιμα  & είδη καθαρισμού από πολύ μικρές επιχειρήσεις  & Συνεταιρισμούς και όλα τα προϊόντα να είναι ιδιοπαραγώμενα

 Άρθρο 3

  1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στην αγορά  έχουν όσοι αναφέρονται στην  παράγραφο 3 άρθρο  37 του Ν. 4497/2017.
  2. Αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω του site του συλλόγου, είτε με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συλλόγου.
  3. Τα κριτήρια επιλογής των πωλητών είναι τα εξής:

α) Σχέση ποιότητας και τιμής, η τιμή εκάστου προϊόντος πρέπει να είναι οπωσδήποτε χαμηλότερη από το μέσο όρο της τιμής στην υπόλοιπη αγορά και καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας με τον παραγωγό/μεταποιητή.

β) Κοινωνική συμπεριφορά του παραγωγού/μεταποιητή.

γ) Να μη συμμετέχει σε λαϊκές αγορές.

δ) Να διαθέτει τα απαραίτητα νομιμοποιητικά παραστατικά για παραγωγούς αγροτικών προϊόντων και μεταποιητών/βιοτεχνών και όσα αναφέρονται στη σχετική νομοθεσία.

Άρθρο 4

Η διάθεση των θέσεων πώλησης  θα πραγματοποιείται µε µέριµνα και ευθύνη του Συλλόγου με τη επωνυμία Δίκτυο Ανταλλαγής και Αλληλεγγύης Αγίας Παρασκευής «Μπορούμε κι αλλιώς». Δεν θα υπάρχει  µονιµότητα της θέσης.

Άρθρο 5

Ρητά απαγορεύεται στους δικαιούχους η παραχώρηση της θέσης  που κατέχει σε τρίτους

Καθορίζονται οι ώρες λειτουργίας της αγοράς από 09.00 πμ μέχρι 2.00 μμ.

Η προσέλευση των πωλητών θα γίνεται τουλάχιστον 30 λεπτά νωρίτερα και η αναχώρησή τους μέχρι 30 λεπτά αργότερα.

Άρθρο 6

1.Οι πωλητές υποχρεούνται να έχουν αναρτημένη μπροστά στο πάγκο των προϊόντων τους και σε εµφανές σηµείο πινακίδα στην οποία θα αναγράφουν την ιδιότητα, τον τόπο παραγωγής και την τιµή πώλησης των προϊόντων τους.

  1. Τα προς πώληση είδη πρέπει να είναι προσυσκευασμένα και τοποθετηµένα πάνω σε πάγκους ή σε τελάρα, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής και καθαριότητας αυτών.
  2. Απαγορεύεται η στάθμευση των αυτοκινήτων στο χώρο της αγοράς εκτός των αυτοκινήτων που φέρουν ψυγείο προϊόντων, καθώς και η διατήρηση δεύτερης θέσης πάγκου στον ίδιο χώρο.
  3. Οι πωλητές οφείλουν να φροντίζουν για την εξασφάλιση της τάξης και της καθαριότητας, να αποφεύγουν την ενόχληση των περιοίκων, την ρύπανση και την πρόκληση ζηµιών στις κατοικίες της περιοχής. Ειδικότερα υποχρεούνται αµέσως µετά τη λήξη του χρόνου της αγοράς να φροντίζουν οι ίδιοι για την καθαριότητα του χώρου τους, καθώς και την συγκέντρωση των απορριµμάτων που έχει δημιουργήσει ο καθένας σε σακούλες ή δοχεία και στην συνέχεια θα πρέπει τα απορρίμματα να τοποθετούνται στους κάδους απορριμμάτων ή ανακύκλωσης.

Άρθρο 7

Βασικοί λόγοι αποβολής από την δράση παραγωγού / μεταποιητού είναι:

η αντικοινωνική  και μη αλληλέγγυα συμπεριφορά  τόσο στη συγκεκριμένη αγορά όσο και σε άλλες ανάλογες αγορές που γίνονται σε διάφορους Δήμους στην Ελλάδα.

Η αύξηση της τιμής χωρίς προηγούμενη συμφωνία με τον διοργανωτή,

Η αλλαγή των ειδών των προϊόντων χωρίς προηγούμενη συμφωνία με τον διοργανωτή,

Η αδικαιολόγητη απουσία του την ημέρα της δράσης,

Η μη προσκόμιση προσυμφωνημένης ελάχιστης ποσότητας προϊόντων,

Η μη συμμόρφωση με τις Νομοθετικές διατάξεις  ( φορολογικές, αγορανομικές κλπ),

Η μη τήρηση του παρόντος Κανονισμού.