ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Το Δίκτυο Ανταλλαγής και Αλληλεγγύης Αγίας Παρασκευής δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2012 από  μια ομάδα πολιτών της πόλης μας. Η ομάδα αυτή δρα  στην πόλη εθελοντικά και προφανώς χωρίς κανένα οικονομικό ή άλλο όφελος. Μέχρι σήμερα ήταν μια άτυπη μορφή οργάνωσης χωρίς τυπικώς εγγεγραμμένα μέλη. Στο πλαίσιο αυτό της οργάνωσης οι αποφάσεις παίρνονται με ομοφωνία προσπαθώντας να διαφυλάξουμε τη συλλογικότητα των δράσεων μας. Κύριοι σκοποί του Δικτύου είναι:

–           η αλληλεγγύη και η αλληλοϋποστήριξη σε τοπικό επίπεδο, ιδιαίτερα η      προστασία και βοήθεια των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

–           η ανάληψη πρωτοβουλιών που ενδυναμώνουν και ενισχύουν την κοινότητα

–           η προώθηση συλλογικών δράσεων

Επιπλέον προσπαθούμε να φέρνουμε ομάδες ανέργων ή μεμονωμένα άτομα σε επαφή με άλλα άτομα ή ομάδες με παρόμοια προβλήματα.