Το Δίκτυο σας ενημερώνει …

Το Δίκτυο Αλληλεγγύης σας γνωρίζει ότι οι δύο υπολογιστές, προσφορά της Αγιοπαρασκευιώτισσας Δήμητρας Γαλανού, βρήκαν την θέση τους στα ΚΑΠΗ Αγίας Παρασκευής.

Είθε και άλλοι συντοπίτες μας να μιμηθούν το παράδειγμά της.

Και το γραφειάκι θα το πάρει μια κυρία στον Χολαργό!

Please follow and like us:
This entry was posted in Προσφορά and tagged . Bookmark the permalink.