Αγορές χωρίς Μεσάζοντες … Τέλος

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                        
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ                                                  Αγ.Παρασκευή, 08.06.2022
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                                               Αρ. πρωτ. : 15696/08.06.2022

Ταχ. Διεύθυνση:          Λ. Μεσογείων 415-417, 153 43 Αγ.Παρασκευή, ΒΤΑ
Τηλ. Κέντρο:                213 2004500
Τηλέφωνο:                   2132004502
Fax:                             2132004529
E-mail:                         Grafeio.dimarchou@aqiaparaskevi.qr

Προς: Δίκτυο Ανταλλαγής και Αλληλεγγύης Αγ. Παρασκευής
(με ηλεκτρ/κό Ταχυδρομείο)

Θέμα: Απάντηση σε αίτημα.

Σε απάντηση του από 02.06.2022 μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με αριθμό πρωτοκόλλου 15696/03.06.2022 και αίτημα την διενέργεια αγοράς προϊόντων από παραγωγούς, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα κάτωθι:

Το Δίκτυο Ανταλλαγής και Αλληλεγγύης Αγίας Παρασκευής είναι μια από τις συλλογικότητες της πόλης μας που έχουν να επιδείξουν πλουσιότατο έργο συνεισφοράς στους κατοίκους της Αγίας Παρασκευής. Πέρα από την διοργάνωση Αγοράς χωρίς μεσάζοντες στην πόλη μας σε τακτά χρονικά διαστήματα με στόχο την παροχή ποιοτικών αλλά όχι ακριβών προϊόντων στους Αγιοπαρασκευιώτες, ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει —για άλλη μια φορά— στην πλούσια και συνεχόμενη συνεισφορά του Δικτύου στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών για τις κοινωνικές δομές του Δήμου μας λόγω κι έργω: όχι μόνο μέσα από τις επαναλαμβανόμενες αναφορές σας σε αυτές μέσα από τις ανακοινώσεις και τον ιστότοπό σας, αλλά κυρίως μέσα από τις συνεχείς προσπάθειες συγκέντρωσης προϊόντων για το κοινωνικό Μαγειρείο και Παντοπωλείο είτε στο χώρο των υπαίθριων αγορών είτε αλλού. Γι αυτό το λόγο άλλωστε σας έχουμε ευχαριστήσει επανειλημμένως, προφορικά και γραπτά.

Από τον Μάιο του 2022, όταν έληξε η τρίμηνη παράταση που έδινε ο νόμος για την «αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του υπαίθριου εμπορίου», η διοργάνωση αγορών χωρίς μεσάζοντες δεν επιτρέπεται ούτε υπό την αιγίδα των δήμων. Με βάση την προηγούμενη νομοθεσία οι δήμοι μπορούσαν μία Κυριακή τον μήνα να φιλοξενούν εθελοντικές δράσεις αλληλέγγυου εμπορίου ως «αγορές καταναλωτών». Δικαίωμα συμμετοχής είχαν οι επαγγελματίες αγρότες (εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών) και μόνο για ιδιοπαραγόμενα προϊόντα, συνεταιρισμοί, φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και πολύ μικρές βιοτεχνικές επιχειρήσεις τροφίμων και ειδών καθαρισμού. Η σχετική διάταξη απαλείφθηκε εντελώς από τον νέο νόμο, ενώ όπως έγινε γνωστό η κατάργηση των αγορών χωρίς μεσάζοντες ήταν και πάγιο αίτημα των επαγγελματιών πωλητών των λαϊκών αγορών μέσα από την ομοσπονδία τους (ΠΟΣΠΛΑ).

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής αλλά και η τρέχουσα Δημοτική αρχή στήριξαν το θεσμό και το δίκτυο, εγκρίνοντας κάθε φορά τα σχετικά σας αιτήματα, γεγονός που αποδεικνύεται κι από το γεγονός πως δεκατρείς από τις εικοσιοκτώ διανομές τροφίμων έγιναν επί της τρέχουσας δημοτικής περιόδου. Συνεχίζουμε να επιθυμούμε φθηνά και ποιοτικά προϊόντα για τους κατοίκους της πόλης μας, γι αυτό και είμαστε σε επικοινωνία με την περιφέρεια για την εξεύρεση λύσεων για το πρόβλημα που ανακύπτει από την απαλοιφή στον ισχύοντα νόμο της δυνατότητας συνέχισης του επιτυχημένου σχήματος που ακολούθησε η Αγία Παρασκευή, και θα σας ενημερώσουμε αμέσως μόλις έχουμε κάτι νεώτερο επ αυτού. Μέχρι τότε όμως δυστυχώς δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε θετικά στο αίτημά σας για παραχώρηση της πλατείας Μερκούρη για διενέργεια αγοράς προϊόντων.

Please follow and like us:
This entry was posted in Αγορές χωρίς Μεσάζοντες, Δήμος and tagged , , . Bookmark the permalink.